Bijles en studiebegeleiding
voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en studenten in het hoger onderwijs

 Wanneer uw kind:

meer of andere uitleg nodig heeft dan op school gegeven wordt; dyslexie heeft en daarom vanzelfsprekend meer moeite heeft met het leren van (vreemde) talen; om welke reden dan ook moeite heeft zich te concentreren; moeite heeft met het plannen van huiswerk en leren voor toetsen, dan bent u bij mij aan het goede adres! 

Hoe ik werk:

Mijn inhoudelijke speerpunt is: taal. Kinderen beginnen al vroeg op de basisschool met taal in de vorm van leren schrijven, leren lezen en begrijpend lezen. Op het voortgezet onderwijs komen hier vreemde talen bij. Zelf boeken lezen en 'talig' onderwijs zijn mijns inziens essentieel voor eenieder die - nu of later - een studie in het hoger onderwijs wil volgen.

De laatste jaren heb ik o.a. bijles en examentraining gegeven in Engels en Duits aan leerlingen op het vmbo en de havo. Examentrainingen worden vaak in groepjes gegeven, bijles is vaak individueel. Dit kan bij de leerling thuis, bij mij thuis of online plaatsvinden. Ook heb ik een aantal leerlingen begeleid op de basisschool - in taal, lezen, rekenen en spelling. 

Studenten op het hbo hebben een pittige uitdaging bij het schrijven van een bachelor- of masterscriptie. Veel studenten heb ik inmiddels mogen bijstaan tijdens het schrijven en redigeren van hun scriptie, d.w.z. in de opbouw van de scriptie, in de vormgeving van de inhoud en in het controleren van de taal en bronvermeldingen.

Het is mijn doel jonge mensen bij te staan in hun leerproces, zodat het leren vooral weer leuk wordt. Ook heb ik ervaring opgedaan met het geven van bijlessen aan leerlingen en studenten met dyslexie, ADHD,  of een vorm van autisme (ASS). Naast de bijlessen 'pur sang' kan de begeleiding dus tegelijkertijd bestaan uit een stuk psychosociale begeleiding. Soms is het aan de orde het zelfvertrouwen te helpen vergroten, een klankbord te zijn voor leerlingen die het ergens moeilijk mee hebben of te werken aan structuur of motivatie. Het is daarnaast altijd mijn streven om leerlingen steeds zelfstandiger te laten worden.

Vanuit interesse en persoonlijke ontwikkeling heb ik de opleidingen Psychosociale Basiskennis en Medische Basiskennis gevolgd bij Con Amore en begin 2021 afgerond. De kennis die ik hierbij heb opgedaan komt regelmatig van pas tijdens het begeleiden van leerlingen en studenten. Tot slot, als mens en docent ben ik rustig, geduldig en werk ik altijd vanuit de waarden respect, openheid en 'afspraak is afspraak'. 

Inmiddels heb ik al veel hbo-studenten, leerlingen op het voortgezet onderwijs en enkele basisschoolleerlingen mogen begeleiden. 

Neem voor meer informatie over tarieven, mogelijkheden en mijn beschikbaarheid contact op via e-mail: debijlesplaats@gmail.com.  Graag heet ik u welkom! 

Iris Ronnes