de BijlesPlaats
Studiebegeleiding voor betere resultaten en meer zelfvertrouwen

Nakijkservice.

Heeft u een verslag, tekst, persbericht, scriptie, boek, website, essay of krantenartikel dat beter niet zonder taalfouten de wereld in gestuurd kan worden? Dan kan de BijlesPlaats u ook van dienst zijn door het nakijken van uw tekst op grammatica, spelling, werkwoordspelling, taalfouten, stijlfouten etcetera.
Niet alle fouten qua spelling en grammatica worden door de spellingcontrole van een tekst-editor gesignaleerd (dit omdat woorden verschillend kunnen gespeld al naar gelang de context.
Neem contact op voor meer informatie of stuur uw tekst naar mij op.E-mailen
Bellen
Map