de BijlesPlaats
Studiebegeleiding voor betere resultaten en meer zelfvertrouwen

Bijles.

Bijles basisonderwijs

Vanaf 2019 zijn deze bijlessen vooral gegeven in samenwerking met Abacus Bijles-instituut. Ik heb voornamelijk ervaring met het geven van bijlessen aan kinderen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

In eerste instantie bespreek ik met u als ouder de specifieke zaken waar uw kind tegenaan loopt: het kan zijn dat sprake is van een achterstand i.v.m. de corona-periode, dyslexie, oefenen voor de cito-toetsen of het op een andere manier bijspijkeren van de stof: rekenen, taal/spelling en studievaardigheden.

Na een aantal lessen bespreken we mijn observaties en de resultaten. Vaak verbeteren de schoolresultaten vanzelf door meer persoonlijke aandacht. Bij sommige leerlingen die ik begeleid, is sprake van een tekort aan zelfvertrouwen. Ook daarin begeleid ik het kind met zorg en aandacht; zowel voor het cognitieve als het sociaal-emotionele.

De bijlessen die ik geef zijn in de regio Deventer e.o. bij u thuis. Voor kinderen die verder weg wonen, is er de mogelijkheid van online bijles. Ik maak gebruik van een eigen online 'klaslokaal' op Whereby.com. Hierdoor is het niet meer nodig iedere week een uitnodiging te sturen, maar kan steeds van dezelfde link gebruik gemaakt worden; hierdoor kan het kind makkelijker zelf inloggen.

Bijles voortgezet onderwijs, mbo en hbo (talen)

De bijlessen zijn gericht op het beter snappen van de stof met als uiteindelijke doel: meer rust en het behalen van betere resultaten. Dit kan bijvoorbeeld door extra uitleg, opdrachten maken en het doornemen van huiswerk. Meestal werken we toe naar een volgend toetsmoment: we nemen de stof door, bekijken hoe zo'n toets eruitziet en hoe je dit het beste kunt gaan leren. Het plannen van huiswerk en toetsweken kan een uitdaging zijn - graag geef ik advies, zodat het plannen wat makkelijker kan verlopen. 

Vanaf 2019 zijn deze bijlessen gegeven in samenwerking met met Abacus Bijlesinstituut. Lessen Nederlands worden ook gegeven aan iedereen die een taalexamen moet maken (mbo'ers, hbo'ers en anderstaligen). Binnen het curriculum van het mbo is een taaltoets Nederlands op 2F of 3F verplicht.

Deze lessen kunnen ook online gegeven worden. De volgende onderdelen van de Nederlandse taal worden getoetst in de meeste opleidingen op het vo, mbo en hbo (of worden als voorkennis verondersteld): spelling werkwoordsvormen, spelling algemeen, zinsbouw/stijl, woordenschat (betekenissen), uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden, grammatica: zinsontleding (redekundig ontleden), grammatica: woordbenoeming (taalkundig ontleden) en interpunctie (leestekens).

Wanneer je wilt weten wat je huidige niveau is van de Nederlandse taal, doe dan eens een van de toetsen op de pagina van de Nederlandse taaltest: de vmbo-taaltoets, de mbo-taaltoets of de hbo-taaltoets.

 


 
E-mailen
Bellen
Map