de BijlesPlaats
voor (online) bijlessen en scriptie-begeleiding 

Bijles.

De bijlessen zijn gericht op het beter snappen van de stof met als uiteindelijke doel: het behalen van betere resultaten. Dit kan bijvoorbeeld door extra uitleg, opdrachten maken en het doornemen van huiswerk. Meestal werken we toe naar een volgend toetsmoment: we nemen de stof door, bekijken hoe zo'n toets eruitziet en hoe je dit het beste kunt gaan leren. Het plannen van huiswerk en toetsweken kan een uitdaging zijn - graag geef ik advies, zodat het plannen wat makkelijker kan verlopen.

Vanuit de BijlesPlaats worden bijlessen en examentrainingen gegeven. Dat geldt voor vmbo, havo en vwo. De bijlessen betreffen de vakken Nederlands, Engels, Frans en Duits. Ook huiswerkbegeleiding, plannen en het verbeteren van de studievaardigheden (het ‘leren leren;) behoren tot de kernactiviteiten van de BijlesPlaats. Wanneer uw kind op het vo meer uitleg nodig heeft naast de uitleg op school, om welke reden dan ook moeite heeft zich te concentreren of moeite heeft met het plannen van huiswerk en leren voor toetsen, dan bent u bij mij aan het goede adres.

Bijlessen Nederlands:

Deze lessen kunnen ook online gegeven worden. De volgende onderdelen van de Nederlandse taal worden getoetst in de meeste opleidingen op het vo, mbo en hbo (of worden als voorkennis verondersteld):

  • spelling werkwoordsvormen
  • spelling algemeen
  • zinsbouw/stijl
  • woordenschat (betekenissen)
  • uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden
  • grammatica: zinsontleding (redekundig ontleden)
  • grammatica: woordbenoeming
  • interpunctie (leestekens)

Wanneer je wilt weten wat je niveau is van de Nederlandse taal, doe dan eens een van de toetsen op de pagina van de Nederlandse taaltest: de vmbo-taaltoets, de mbo-taaltoets of de hbo-taaltoets