de BijlesPlaats
Studiebegeleiding voor betere resultaten en meer zelfvertrouwen

Privacybeleid

de BijlesPlaats, gevestigd aan Bronsinklaan 61, 7421 EM Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://debijlesplaats.nl

Bronsinklaan 61, 7421 EM Deventer
+31 (0)6-42379387
Iris Ronnes is de Functionaris Gegevensbescherming van de BijlesPlaats Hij/zij is te bereiken via info@debijlesplaats.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken de BijlesPlaats verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken de BijlesPlaats verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: - gezondheid (bijzondere gegevens over gezondheid indien noodzakelijk en van toepassing) - gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debijlesplaats.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken de BijlesPlaats verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • de BijlesPlaats verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming de BijlesPlaats neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de BijlesPlaats) tussen zit. de BijlesPlaats gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Word, Excel, Email.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren de BijlesPlaats bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: bewaartermijn: 6 maanden na einde bijles-traject, i.v.m. mogelijk vervolgtraject
 • Geboortedatum: bewaartermijn: 6 maanden na einde bijles-traject, i.v.m. mogelijk vervolgtraject
 • Adresgegevens: bewaartermijn: 6 maanden na einde bijles-traject, i.v.m. mogelijk vervolgtraject
 • Telefoonnummer: bewaartermijn: 6 maanden na einde bijles-traject, i.v.m. mogelijk vervolgtraject
 • E-mailadres: bewaartermijn: 6 maanden na einde bijles-traject, i.v.m. mogelijk vervolgtraject
 • Bankrekeningnummer: bewaartermijn: tot direct na einde bijles-traject, daarna niet meer nodig

Delen van persoonsgegevens met derden
de BijlesPlaats verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal geen gegevens delen met derden.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken de BijlesPlaats gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de BijlesPlaats en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@debijlesplaats.nl. De BijlesPlaats wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen de BijlesPlaats neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@debijlesplaats.nl.

E-mailen
Bellen
Map