de BijlesPlaats
voor bijles, scriptie-begeleiding en meer zelfvertrouwen 

Scriptie-begeleiding.Ga je binnenkort starten met afstuderen aan een hbo-opleiding: bachelor, master of een Associate Degree? Dan kan de BijlesPlaats wellicht de ondersteuning bieden die je zoekt. 

Het schrijven van een onderzoeksverslag of afstudeerscriptie bestaat uit verschillende fasen: van het kiezen van een onderwerp tot en met het schrijven van het onderzoeksverslag. De verschillende fasen van het schrijven van een scriptie zijn achtereenvolgens:

 1. het kiezen van een onderwerp of thema en het opstellen van de onderzoeksvraag met eventuele deelvragen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de actuele stand van het onderzoek op dit onderwerp. 

2. het doen van literatuuronderzoek en het bepalen van de methodologie: op welke manier ga je je onderzoek uitvoeren? Kies je voor kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethoden of een combinatie? 

3. het uitvoeren van het onderzoek. Het verzamelen van de uitkomsten van het onderzoek, de data-verzameling, het analyseren van de resultaten en het opstellen van de conclusies en de samenvatting.

Scriptie-begeleiding van de BijlesPlaats bestaat uit de begeleiding bij een of meerdere fasen van het afstudeeronderzoek. Leidraad is altijd de (module-)handleiding van je opleiding, waarin de eisen beschreven staan waaraan je scriptie moet voldoen. Deze eisen hebben betrekking op de inhoud van het onderzoeksrapport, maar ook op de vorm (denk aan maximum aantal woorden, opmaak, etc.).

Volg je een studie in een van de sociale wetenschappen, Social Work, Human Resource Management of een lerarenopleiding, dan kan ik je inhoudelijk uitgebreider bijstaan. Voor andere studies geldt dat ik vooral kan ondersteunen bij de structuur van de scriptie, onderzoeksmethoden, taal en bronvermeldingen. Ook het 'sparren' over je scriptie en het meedenken over gemaakte en te maken keuzes is onderdeel van wat ik bied.

Daarnaast biedt de BijlesPlaats:

- hulp bij taalkundige zaken in je scriptie, dus grammatica, spelling en zinsbouw in het Nederlands of Engels. Dit betreft vooral de correctie op taal als de scriptie eenmaal geschreven is. Wanneer het onderwerp en de onderzoeksvraag staan, kan ik advies geven over de opbouw van de scriptie en de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken.

- hulp bij de bronvermeldingen en de bibliografie van je scriptie, volgens de APA-stijl. Deze standaard wordt in het hoger onderwijs veelvuldig toegepast. De richtlijnen van de APA-7-stijl zijn te vinden in een handige boekje: 'de APA-richtlijnen uitgelegd', dat gratis te downloaden is. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!E-mailen
Bellen
Map