de BijlesPlaats
Studiebegeleiding voor betere resultaten en meer zelfvertrouwen

Scriptie-begeleiding.

Ga je binnenkort afstuderen aan een hbo-opleiding: bachelor, master of een Associate Degree? Of moet je een herkansing inleveren? 

Dan kan de BijlesPlaats wellicht de ondersteuning bieden die je zoekt. Voor veel mensen gaat leren en studeren gepaard met stress. Vooral op het hbo worden torenhoge eisen gesteld aan een afstudeerscriptie. Deze dient vaak op wetenschappelijk niveau te worden geschreven, daar waar de kennis van en ervaring met wetenschappelijk onderzoek weinig aandacht krijgt in de opleiding.

Scriptie-begeleiding van de BijlesPlaats bestaat uit de begeleiding bij een of meerdere fasen van het afstudeeronderzoek. De eisen zijn zeer uiteenlopend en per hogeschool en per opleiding verschillend. Leidraad is altijd de (module-)handleiding van je opleiding, waarin deze eisen beschreven staan. De eisen hebben niet alleen betrekking op de inhoud van het onderzoeksverslag of adviesrapport, maar ook op de vorm (denk aan maximaal aantal woorden, opmaak, etc.).

Volg je een hbo- of wo-studie in een van de sociale wetenschappen, Social Work, Human Resource Management of een lerarenopleiding, dan kan ik je inhoudelijk uitgebreid bijstaan. Mijn expertise en ervaring liggen op het gebied van sociale wetenschappen, communicatie en taal. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren enkele  hbo-studenten Verpleegkunde begeleid. Voor andere studies geldt dat ik vooral kan ondersteunen bij de structuur van de scriptie, onderzoeksmethoden, literatuuronderzoek, taal en bronvermeldingen. Ook het 'sparren' over je scriptie en het meedenken over gemaakte en te maken keuzes is onderdeel van wat ik bied. 

Het schrijven van een onderzoeksverslag of afstudeerscriptie bestaat uit verschillende fasen: van het kiezen van een onderwerp tot en met het schrijven van het onderzoeksverslag. De verschillende fasen van het schrijven van een scriptie zijn achtereenvolgens:

 1. het kiezen van een onderwerp of thema en het opstellen van de onderzoeksvraag met eventuele deelvragen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de actuele stand van het onderzoek op dit onderwerp. 

2. het doen van literatuuronderzoek en het bepalen van de methodologie: op welke manier ga je je onderzoek uitvoeren? Kies je voor kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethoden of een combinatie? 

3. het uitvoeren van het onderzoek. Het verzamelen van de uitkomsten van het onderzoek, de data-verzameling en het analyseren van de resultaten 

4. het schrijven van het onderzoeksverslag, dus naast de bovengenoemde onderwerpen het opstellen van de conclusies, eventueel een advies en de samenvatting.

Daarnaast biedt de BijlesPlaats:

- hulp bij taalkundige zaken in je scriptie, dus grammatica, spelling en zinsbouw in het Nederlands of Engels. Dit betreft vooral de correctie op taal als de scriptie eenmaal geschreven is. Wanneer het onderwerp en de onderzoeksvraag staan, kan ik advies geven over de opbouw van de scriptie en de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken. Heeft u een verslag, tekst, persbericht, scriptie, boek, website, essay of krantenartikel dat beter niet zonder taalfouten de wereld in gestuurd kan worden? Dan kan de BijlesPlaats u ook van dienst zijn door het nakijken van uw tekst op grammatica, spelling, werkwoordspelling, taalfouten, stijlfouten etcetera.

- hulp bij de bronvermeldingen en de bibliografie van je scriptie, volgens de APA-stijl. Deze standaard wordt in het hoger onderwijs veelvuldig toegepast. De richtlijnen van de APA-7-stijl zijn te vinden in een handige boekje: 'de APA-richtlijnen uitgelegd', dat hier te downloaden is. 

 

 

 


 


E-mailen
Bellen
Map